folkpartisten.blogg.se

Funderingar och reflektioner över det politiska klimatet, dagsaktuella händelser mm.

Sverige 2070

Jag har skrivit en lätt modifierad variant Christer Bergströms korta artikel om vad som hände under andra världskriget. Skillnaden är att min variant är skriven 2070. Det är en sci/fi-artikel, men den likheterna kring de första styckena är slående. Helt otroligt? Kanske, kanske inte?
"Så kunde Hitler och nazisterna få makten - en viktig historisk lärdom"
Sverigedemokraterna fick makten i Sverige 2018. Konsekvenserna av detta blev fruktansvärda - 12 år senare hade det kostat över 30 miljoner människor livet i Europa. En av de viktigaste lärdomarna i historien är hur Jimmie Åkesson och Sverigedemokraterna kunde få makten i Sverige. Om vi lär oss av detta, kan vi undvika att det upprepas.

En överlevande från ett Sverigedemokratiskt invandrarfängelse 2028
I slutet av 2014 var Åkessons Sverigedemokrater på nedgång i fråga om popularitet. I valet i september 2014 hade de fått 13 % av rösterna. Men efter budgetomröstningen i december 2014, minskade deras andel av rösterna enligt opinionsundersökningarna till 7%. Detta pga att de övriga partierna vägrade samarbeta med Sverigedemokraterna och ett stort folkligt motstånd i slutet av 2014 pga den parlamentariska kris som uppstått pga Sverigedemokraterna.
Sverigedemokraterna kunde ha varit på väg ut från den svenska politiska scenen. Ändå kunde de bara tre år efter denna tillbakagång få oinskränkt makt – och detta på fullt laglig väg.

Hur kunde detta ske?

Hur kunde detta ske? - Den tragiska sanningen är att ett av de svenska demokratiska partierna oavsiktligt hjälpte Sverigedemokraterna till makten. Hur detta kunde ske, ska vi ta reda på i denna artikel.

Den 1 april 2015 bildade Sverigedemokraterna regering.
Denna regering satte igång med förföljelser mot ”extremvänstern” – socialdemokraterna men framför allt Vänsterpartiet, Miljöpartiet och F!. Tusentals socialdemokrater, vänsterpartister, miljöpartister F!-anhängare, skribenter, bloggare och journalister utsattes för förföljelse och trakasserier, till en början via nätet och sociala medier men som sakteliga övergick till fysisk förföljelse och misshandel.Pga det parlamentariska kaos som orsakades av den historiskt svaga rödgröna regeringens budgetnederlag efter valet 2014 - som röstades ner pga Sverigedemokraternas vågmästarroll, ändrade den socialdemokratiska regeringen proceduren kring röstningen kring budgeten inför omvalet i mars 2015. Under valkampanjen gavs det inget valstöd till politiska allianser och det blev heller inte möjligt att rösta på ett annat partis budget efter regeringsbildandet, det blev endast möjligt att lägga ner sina röster. I februari 2015, strax innan omvalet störtade ISIS presidenten och regeringen i Turkiet, vilket fick stort medial uppmärksamhet och rädslan bland de svenska väljarna för ISIS extremism och mottagligheten för Sverigedemokraternas propaganda ökade avsevärt. Detta fick till följd att Sverigedemokraterna blev det största partiet i Sveriges riksdag och sedemera även kunna bilda regering med egen budget.

Sveriges nästa val hölls den 16 september 2018. När den nya svenska riksdagen träffades den 27 september 2018, lade Åkesson fram ett lagförslag som skulle ge Åkesson och Sverigedemokraterna oinskränkt makt - en lag "För att kraftfullt stoppa terroristverksamheten inom Sverige", som man kallade det. "Terroristverksamheten" definierades som ett hot från islam. Detta lagförslag kallades Antiterroristlagen. Vid det laget hindrade svensk polis samtliga riksdagsledamöter från vänsterpartiet, F!, Folkpartiet och miljöpartiet (trots att Folkpartiet var Sveriges tredje största parti) och många socialdemokrater från att närvara i riksdagen, detta pga att de mycket högljutt vid ett flertal tillfället protesterat mot den Sverigedemokratiska regeringen vid ett antal tumulter i riksdagen.

Motionen blev bifallen i riksdagen och därmed gavs Åkesson både exekutiv och lagstiftande rätt. I en vanlig parlamentarisk demokrati, delas makten mellan regeringen (som är verkställande, alltså styrande) och riksdagen, som är lagstiftande. Genom Antiterroristlagen fick Åkesson fullkomlig makt. Den folkvalda riksdagen gjordes betydelselös. Med andra ord avskaffades demokratin och Åkessons Sverigedemokrater fick total makt.

Konsekvenserna var fruktansvärda
Antiterroristlagen var själva grundvalen till upprättandet av den neofascistiska diktaturen. Genom denna fick Åkesson och Sverigedemokraterna rätt att stifta och genomföra vilka lagar som helst. Den gjorde det möjligt att krossa meningsmotståndare, lagligen upprätta invandrarfängelser, bränna tiggarläger och misshandla romer och den gjorde det möjligt att göra utrotandet av muslimerna helt lagligt.

Antiterroristlagen gick igenom med 108 röster mot 94.
De enda som röstat ja till att ge Sverigedemokraterna denna totala makt förutom Sverigedemokraterna, var moderaterna och socialdemokraterna, i ett desperat försök att få mer inflytande och dämpa det politiska klimatet. Vänsterpartiet, Folkpartiet, F! och Miljöpartiet var, som nämnt, utestängda från den Svenska riksdagen, trots att de tillsammans var landets tredje största. (Med 24 % av rösterna i valet i september 2018.)
Bland de som röstade nej till Antiterroristlagen, befann sig samtliga återstående riksdagsledamöter, men eftersom Sverigedemokraterna nu hade en majoritet i riksdagen över 50% klubbades motionen ändå igenom

Vad var det då som fick dessa svenska demokratiska partier att på detta katastrofala vis rösta fram Sverigedemokraterna till total makt?

Svaret är enkelt: En onyanserad, blind terroristskräck och ett sista desperat försök till inflytande. Någon annan förklaring finns inte.

Richard Jomshog, Åkessons andreman, uttalade vad det handlade om:
”Vi avser inte bara att avvärja den extremislamistiska faran, utan jag ska säga rent ut: Vi lovar att övervinna faran för ISIS och helt och hållet utrota terrorismen!”

Detta var något som fick de övriga partierna att bli försiktigt optimistiska.

Vid den här tiden var det bara drygt 3 år sedan ISIS hade störtat presidenten och regeringen i Turkiet. Den turkiska regeringen hade visserligen med NATO:s och USA:s hjälp återfått kontrollen över landet, och ISIS var på stark tillbakagång, men terroratackerna ökade i västländerna. I Stockholm i NK hade det dessutom nyligen varit ett bombattentat.

Detta gjorde makthavarna alldeles skräckslagna.

Alla visste också i stort sett vad Åkesson planerade. Dels hade han klart och tydligt skrivit om detta i sin bok Satis Polito, som gavs ut 2013. Dels hade ett annat neofascistiskt parti, Dansk folkeparti, haft makten i Danmark sedan 2015, och neofascisterna hade tydligt visat vad som väntade i Sverige när Sverigedemokraterna fick makten där.
Eftersom de svenska demokratiska partierna var splittrade samtidigt som ISIS växte i styrka, beslöt de sig för att stödja det största partiet som var emot ISIS – och det var Sverigedemokraterna.

Boris Johnson, tidigare konservativ premiärminister i Storbritannien, sammanfattade i ett tal i underhuset den 28 november 2019 -ett år efter Åkessons maktövertagande - vad de svenska konservativa kände:
"Ganska snart, kanske om ett år eller två, kommer de konservativa i detta land att se Sverige som ett skydd mot terrorismen i Europa. För två eller tre år sedan sade en framstående svensk statsman till mig: jag är inte rädd för neofascismen men terrorismen."
Tyvärr upptäckte Boris Johnson och alla andra som stött Åkesson alltför sent vilket katastrofalt misstag de hade begått.

 

Det finns mycket att säga om de brott som Putin begick. Hans diktatur i Demokratiska Unionen Ryssland orsakade ett stort lidande, inte minst för de civila i de fd. självständiga stater som Baltländerna och Ukraina som genomfört protesterna i Moskva 2017. Faktum är att de flesta av de som avrättades under Putin-tiden, var just dessa människor. Många av dem protesterade mot Putin, som de ansåg gick emot demokratiska och mänskliga rättigheter och som ignorerade staters suveränitet. Genom att låta mörda hundratusentals civilister, lyckades Putin förhindra det uppror mot sin egen regim som många av dessa människor planerade.
Ute i Europa såg medborgarna och politikerna i regel ingen skillnad mellan dessa två helt motsatta falanger av Demokratiska Unionen Ryssland. Deras skräck riktade sig faktiskt i ännu högre grad mot de terrorister som bekämpade Putin (vilket blev tydligt under spanska inbördeskriget några år senare). I sin propaganda mot terroristerna satte de ett likhetstecken mellan mördaren Putin och dennes civila offer.

Allt detta är en ganska komplicerad historia som inte riktigt kommer fram ens i dagens svenska historieböcker 2070.

Men oavsett allt detta, ger Åkessons maktövertagande 2018 en oerhört viktig historisk lärdom som aldrig får glömmas bort:

Det var denna blinda, helt onyanserade terrorist- och islamistskräck som gjorde det möjligt för Åkesson och Sverigedemokraterna att driva igenom sin politik – inklusive tredje världskrigets blodbad och utrotandet av miljontals muslimer och romer.

Inte ens de partier som röstat igenom Antiterroristlagen klarade sig undan den Sverigedemokratiska terrorn. Många av de som låtit sig vägledas av sin blinda och onyanserade terroristskräck till att rösta för total makt åt Sverigedemokraterna, blev själva offer för den neofascistiska terrorn.

Martin Niemöller, en tysk präst och berömd Hitlermotståndare, skrev efter andra världskriget en dikt om hur detta kunde hända, som med viss modifikation idag 2070:

Först kom de för att hämta muslimerna
men jag höjde inte min röst
för jag var inte muslim.
Sedan kom de för att hämta tiggarna
men jag höjde inte min röst
för jag var inte tiggare.
Sedan kom de för att hämta de politiskt korrekta
men jag höjde inte min röst
för jag var inte PK
Sedan kom de för att hämta mig
och då fanns ingen kvar
som kunde tala för mig.