folkpartisten.blogg.se

Funderingar och reflektioner över det politiska klimatet, dagsaktuella händelser mm.

Yttrandefrihetens lagar

På sistone har det varit mycket diskussioner kring demokrati och framförallt yttrandefrihet. Diskussionen är bra och behövs alltid. Som socialliberal och svensk är jag mycket stolt över den yttrandefrihet vi har i Sverige, det är mycket få förunnat!
Oavsett kan man se det så att yttrandefriheten begränsas och censureras i Sverige idag, men var går gränsen och varför?
Vi kan fundera över kopplingen demokrati och yttrandefrihet.
För att någotsånär visualisera har jag prövat att applicera Isaac Asimov -  robotikens lagar med yttrandefrihet och demokrati.
Det finns två varianter, den ena varianten är att man prioriterar yttrandefriheten framför demokratin, demokratin är ett verktyg i yttrandefrihetens namn:
1. Demokratin får aldrig skada yttrandefriheten eller, genom att inte ingripa, tillåta att yttrandefriheten kommer till skada.
2. Demokratin måste lyda order från yttrandefriheten, förutom om sådana order kommer i konflikt med första lagen.
3. Demokratin måste skydda sin egen existens, såvida detta inte kommer i konflikt med första eller andra lagen.
I detta fall får man säga precis vad man vill, säger man att demokratin ska avskaffas, så kan den det eftersom yttrandefriheten går i första hand. Demokrati är bara ett verktyg i yttrandefrihetens namn och kan bytas ut mot något annat, visserligen är demokratin viktig (Skydda sig själv) men inte så viktig att yttrandefriheten får begränsas.
Har vi hört det någonstans förut?
Det andra alternativet, där yttrandefriheten är ett verktyg i demokratin:
1.Yttrandefriheten får aldrig skada demokratin eller, genom att inte ingripa, tillåta att demokratin kommer till skada.
2. Yttrandefriheten måste lyda order från demokratin, förutom om sådana order kommer i konflikt med första lagen.
3. Yttrandefriheten måste skydda sin egen existens, såvida detta inte kommer i konflikt med första eller andra lagen.
Dvs, yttrandefriheten bör skyddas och respekteras, men ska inte skada demokratin och de mänskliga rättigheterna.
Vi kanske för ett ögonblick skulle kunna jämföra ovanstående lagar med den Orwellanska dystopi där många verkar jämföra Sverige med Oceanien och där SVT agerar tankepolis genom att ändra Pippi-filmerna till nyspråk.